Acryles sur toile

Horizon VI, toile 40x40
Horizon VI, toile 40x40

Prix, Chf 500 Acryle et huile

Horizon IV, Toile 40x40
Horizon IV, Toile 40x40

Prix, Chf 500 Acryle et résine

Horizon V, toile 40x40
Horizon V, toile 40x40

Prix, Chf 500

Vendu, Horizon II
Vendu, Horizon II
Vendu, Horizon I
Vendu, Horizon I
Vendu, Horizon III
Vendu, Horizon III
Lac Baikal, toile 80x80
Lac Baikal, toile 80x80

Prix Chf 900

Summer Afternoon, Vendu
Summer Afternoon, Vendu
Côte d'Opale, toile 40x40
Côte d'Opale, toile 40x40

Prix Chf 350

Harbour island, toile 30x30
Harbour island, toile 30x30

Prix Chf 300

Vendu, Paint Peel
Vendu, Paint Peel

Acryle et résine, Toile 70 x 100 Vendu

Stimulation
Stimulation

Acryle et résine, toile 80 x 120 Prix CHF 2'000

Burned Calories,  toile 80x120
Burned Calories, toile 80x120

Prix Chf 1'900

Vendu, Emporté, Toile 100x150
Vendu, Emporté, Toile 100x150
Vendu, Courants, Toile 57x57
Vendu, Courants, Toile 57x57
Ondulations, toile 50x60
Ondulations, toile 50x60

Prix Chf 500

Les Flots, toile 40x60
Les Flots, toile 40x60

Prix Chf 450

Rollin, cadre en bois 50x50
Rollin, cadre en bois 50x50

Prix Chf 700

Sea to Sky,  toile 80x80
Sea to Sky, toile 80x80

Prix Chf 800

Tuamotu, vendu
Tuamotu, vendu
Huahine, toile 60x60
Huahine, toile 60x60

Prix Chf 600

Vendu, Courants toiles 60x60
Vendu, Courants toiles 60x60
Vendu, Turks & Caicos, toile 60x60
Vendu, Turks & Caicos, toile 60x60
Vendu Stillness, toile 60x60
Vendu Stillness, toile 60x60
Skin, toile 20x20
Skin, toile 20x20

Prix Chf 200